OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia. W przypadku braku możliwości wydrukowania, prosimy o dostarczenie odręcznie napisanych oświadczeń - zgodnie z załączonym wzorem.